O projektima

Projekt je niz aktivnosti čiji je cilj ostvarenje jasno određenih ciljeva unutar nekog vremenskog roka i s određenim proračunom. Projekti se provode kako bi se na inovativan način pristupilo rješenju identificiranih potreba određenih ciljnih skupina. Upravljanje projektima je primjena određenih znanja, vještina i alata u razvoju i provedbi projekta te uključuje:

 • Identificiranje zahtjeva i potreba projekta
 • Postavljanje jasnih i dostižnih ciljeva projekta
 • Balansiranost kvalitete, opsega posla, vremena i troškova
 • Prilagodbu pristupa i planova zahtjevima i očekivanjima različitih dionika

Šanse za financiranje od strane lokalnih, regionalnih i međunarodnih fondova imaju projekti koji su:

 • Racionalno postavljeni i ekonomski opravdani
 • Odlično planirani i izvrsno prezentirani kroz prijavni obrazac
 • Zadovoljavaju osnovne ciljeve operativnih programa i strategija
 • Osiguravaju trenutnu korist po svom dovršetku
 • Sadrže operativnu vezu s drugim, već financiranim projektima
 • Imaju osigurane timove za provedbu projekata
 • Mogu se vrlo brzo implementirati.

Za prijavu i razvoj EU projekata su potrebni:

 • Ljudi – stručnjaci koji poznaju upravljanje projektnim ciklusom i pravila provedbe projekta, razumiju financije, komunikativni, skloni timskom radu, organiziran
 • Financijska sredstva – sredstva potrebna za sufinanciranje/pred-financiranje projekta (ovisno o natječaju, kreću se između 5-50% ukupne vrijednosti projekta)
 • Obrazac za prijavu – u većini slučajeva sadrži: – sažetak, – puni prijavni obrazac, – proračun, – logičku matricu, – dodatnu projektnu dokumentaciju
 • Projektna dokumentacija – ovisno o natječaju, potrebno ju je izraditi unaprijed (npr. studije izvedivosti, analiza troškova i koristi, tehničke specifikacije…)
 • Tehnička pomoć – za osposobljavanje članova projektnog tima; za izradu projektne aplikacije, specifičnih dokumentacija, komunikacijskog plana…
 • Partneri – posebno potrebni za veće projekte

Vrste ugovora koje korisnik EU sredstava može potpisati:

 • Ugovori o izvršenju radova
 • Ugovori o nabavi
 • Ugovor o uslugama
 • Twinning
 • Ugovor za bespovratna sredstva – grantove

Mogući korisnici EU fondova:

 • Korisnik bespovratnih sredstava
 • Dobavljač usluga/opreme
 • Stručnjak na ugovorima o uslugama
 • Partner na projektu
 • Podugovaratelj na projektu
 • Direktni korisnik (ciljna skupina) projekta