Europska unija

Europsku Uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pritom kulturalnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.

Europske Unija i njene institucije

Europska unija uspostavljena je temeljem Ugovora o Europskoj uniji. Zasnovana je na suradnji Europskih zajednica i zemalja članica na poljima zajedničke vanjske i sigurnosne politike, te pravosuđa i unutarnjih poslova. Pet glavnih institucija Europske unije su Europski parlament, Vijeće ministara, Europska komisija, Sud EZ-a i Revizorski sud. Europska unija glavni je čimbenik na poljima međunarodne suradnje i pomoći pri razvoju. Ona je također i najveći međunarodni donator humanitarne pomoći. Danas, Europska unija ima političku i financijsku odgovornost za više od 11% svjetske javne pomoći (ODA), u usporedbi s 5% iz 1985. Primarni cilj vlastite razvojne politike Europske zajednice, usuglašen u studenom 2000. jest iskorjenjivanje siromaštva. Kako bi pojačala svoj učinak, Europska zajednica usmjerava svoju pomoć u šest prioritetnih područja: trgovina i razvoj; regionalna integracija i suradnja; potpora makroekonomskim politikama i pravedan pristup socijalnim uslugama; transport; sigurnost prehrambenih proizvoda i održivi ruralni razvoj; izgradnja kapaciteta institucija, dobro upravljanje i vladavina prava. Uz ova središnja područja, važne teme koje se preklapaju usmjeravaju se prema razvojnim aktivnostima, tj. ljudskim pravima, jednakosti spolova, okolišu i sprječavanju sukoba. http://europa.eu/

Europska zajednica

Europske zajednice sastoje se od Europske zajednice (prethodno Europske ekonomske zajednice, prije no što je redefinirana Ugovorom iz Maastrichta 1992. godine) i Euratoma. Ove zajednice dijele zajedničke institucije i upravljačke strukture.

Europski parlament

Europski parlament direktno je izabrani izraz političke volje Europske unije i najveći višenacionalni parlament na svijetu. Europski parlament podupire prava građana, usvaja zakone i nadzire korištenje izvršne moći. http://www.europarl.europa.eu

Vijeće Europske unije

Poznatije kao Vijeće ministara; specijalizirani ministri vlada svih zemalja članica sastaju se ovdje kako bi donosili odluke i razrješavali državne razlike u različitim područjima politike. Europsko vijeće, sastavljeno od 27 šefova država ili vlada zasjeda najmanje dva puta godišnje kako bi postavili ciljeve i definirali prioritete. Svaka država članica preuzima predsjedanje naizmjenično na rok od šest mjeseci. http://www.consilium.europa.eu

Europska komisija

Europska komisija izvršno je tijelo Europske zajednice. Vođena od 27 povjerenika, Europska komisija inicira prijedloge zakona i djeluje kao čuvar ugovora. Komisija je također i rukovoditelj i izvršitelj zajedničkih politika i međunarodnih trgovinskih odnosa. Odgovorna je za upravljanje vanjskom pomoći Europske unije. http://ec.europa.eu

Sud Europske zajednice

Sud Europske zajednice pruža pravnu zaštitu potrebnu kako bi se osiguralo da se zakonodavstvo poštuje pri interpretaciji i primjeni ugovora i propisa koji se na njima temelje. http://www.curia.europa.eu

Europski revizorski sud

Europski revizorski sud odgovoran je za provjeravanje troši li Europska unija svoj novac sukladno budžetskim pravilima i propisima.