Vijesti

Usvojen Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.- 2020.

Vlada Republike Hrvatske je 12. prosinca 2014. prihvatila prijedlog Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., a isto je učinila i Europska komisija (EK), donošenjem Odluke o odobrenju ovog Programa istog dana.

Nastavno na donošenje Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske (RH) i Europske komisije (EK) za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., RH je dostavila EK konačni prijedlog teksta Programa kao jednog od ključnih preduvjeta za korištenje sredstava iz ESI fondova EU-a za financijsko razdoblje 2014.-2020. Programom se utvrđuje strategija RH za ulaganje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) te prioriteti i mehanizmi za učinkovito korištenje dodijeljenih sredstava. Programom se provodi kohezijska politika EU-a i doprinosi cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta“ kao i nacionalno određenim ciljevima u područjima u koja je moguće ulagati iz navedenih fondova EU-a, s naglaskom na infrastrukturna ulaganja.

Više na: http://www.strukturnifondovi.hr/europska-komisija-i-vlada-republike-hrvatske-usvojile-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020